Om Svettig

Svettig är gymsidan av SVETTIG. Tillsammans med Jogg, Cykel, Tri och Skid samlas Sveriges aktiva i en stor träningsfamilj.

Genom dedicerade artiklar, skräddarsydda dagböcker, levande forum, träningsprogram, anpassade appar och sociala flöden kommer sidan utgöra en plattform för Sveriges aktiva motionärer.

Första versionen av SVETTIG publicerades i april 2013.

SVETTIG-appen är verktyget som knyter samman, mäter och registrerar träningen just som det passar dig.

Marknadsföring

Svettig är en social mötesplats och våra användare känner stor tillhörighet. De återkommer ofta och stannar länge på sidan. Relevanta kampanjer generar mycket stort intresse.

Snittålder är 36 år och könsfördelningen ligger på 49% kvinnor och 51% män. Den geografiska spridningen över hela landet är god med viss övervikt i storstadsområdena.

Kampanjer kan styras utefter bostadsort, kön, ålder eller andra önskemål. Breda kampanjer på alla SVETTIGs sajter kan självklart genomföras med olika grenspecifika banners.

Vill du ha mer information om våra annonslösningar kontakta krister@svettig.se

Statistik

Aktuell statistik registreras av Google analytics och presenteras av oberoende verktyget SIS-index.

 annons